Proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar başlığı ile ilgili çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Böylece çocukların, erken yaştan itibaren şehrin sorunları anlamalarını ve çözüm bulmaya çalışmalarını desteklemektir.