BE MORE ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMI

SİHİRLİ YILLAR: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ

Çocuklukta daha fazlası olmak, Dünü, bugünü ve yarını güvenli kılar…

İnsan gelişiminde sihirli yıllar olarak tanımladığımız erken çocukluk dönemi, beyin gelişiminin en hızlı ve en yoğun yaşandığı dönemdir ve tüm yaşam döngümüzün en belirleyici zaman dilimidir. Bu dönemde, çocukların beyninde sinaptik bağlantılar yetişkinlere göre çok hızlı oluşmakta ve budanmaktadır. Deneyimler ve yaşanmışlıklar, bağlantıların ve becerilerin kalıcı olmasına katkı sağlar. Bu yüzden, bizler BE More Anaokulu’nda çocukların sihirli yıllarını nitelikli deneyim çeşitliliği ile geçirmelerini istiyoruz ve eğitim programımızı buna göre şekillendiriyoruz.

MORE LANGUAGE

Anadiline hakim, zengin kelime dağarcığıyla büyütülmüş bir çocuğun soyut düşünme, problem çözme ve yeni bir dil öğrenme kapasitesinin yaşıtlarına göre ileride oluğuna dair birçok bilimsel veri vardır. MORE LANGUAGE programında çocuklar, yarım gün sadece ana dillerinde etkinlikler yaparlar. Bu etkinlikler, çocukların kelime hazinesini geliştirmeyi ve dünyayı anlamlandırmalarına yardımcı olacak kavramları kazandırmayı hedefler. Günün diğer yarısında ise çocuklar aynı kavramları, bu sefer farklı etkinliklerle sadece İngilizce olarak yaparlar. Böylece, her iki dilde de kelime dağarcığı artar ve kavramsal olarak tam öğrenme gerçekleşir.

MORE LITERACY

MORE LITERACY programı,

 • Ses bilgisel farkındalık oyunlarıyla,
 • Etkileşimli okuma yöntemleriyle,
 • Her sabah iyi haberleri dinlemeyle,
 • Günlük tutma etkinlikleriyle,
 • Drama ve doğa çalışmalarıyla çocukların hem Türkçede hem ingilizcede erken okuryazarlığını geliştirir, çocukların okuma ve yazmayı hayat boyu sevecekleri bir alışkanlığa dönüştürmelerini hedefler.
MORE ARTS

MORE ARTS programıyla çocuklarımızın,

 • Sanatın değişik formlarını deneyimleyebilmelerini,
 • Sanat okuryazarlıklarını geliştirmelerini,
 • Sanat yaparken özgün olmanın önemini öğrenmelerini,
 • Sanatın iyileştirici gücünü fark etmelerini hedefliyoruz.

Bu hedefleri hayata geçirebilmek için, geri dönüşümün ileri dönüşüme evrildiği nitelikli sanat atölyemiz, geniş bahçemiz ve meyve ağaçlarıyla dolu çiftliğimiz çocuklarımızın becerikli ellerini bekliyor.

MORE BODY INTELLIGENCE

Bilinçli farkındalıkla yapılan hareketin öğrenme ve kendini tanımada önemli katkıları vardır. MORE BODY INTELLIGENCE Programı, çocuklara:

 • Bedenden gelen bilgiyi kullanma yollarını,
 • Bedeni dinleme, odaklanma ve rahatlama tekniklerini,
 • Duyguları ifade etme yollarını, Ses ve ritimle uyumlanma becerilerini,
 • Koordine olabilme yetisini,
 • Beden-zihin ve beden-doğa bağlarını güçlendirmeyi hedefler.
MORE MATHS

Araştırmalar, beyin gelişimini ve hayal gücünü desteklemede erken çocukluk döneminde yapılan matematik etkinliklerinin önemine vurgu yapmaktadır. MORE MATHS programı, çocukların, matematiği günlük yaşamlarını anlamlandırmak, bilimsel çalışmalara dahil etmek, hayal kurmak ve üretmek için bir dil olarak algılamaları üzerine kurulmuştur.

BE MORE çocukları, doğal merakları sayesinde, matematiksel kavramları değişik strateji ve akıl oyunlarıyla eğlenerek keşfederler.

MORE SOCIAL SCIENCES

Çevrelerinde olup bitenin farkındalığıyla büyüyen çocuklar, akademik ve sosyal hayatlarında yaşıtlarına göre daha ileridir. MORE SOCIAL SCIENCES programı, bu doğrultuda çocuklara 21. yüzyıl yaşam becerilerini benimsetmeyi hedeflemektedir. Bu hedefi desteklemek için, eğitim programımızı Yaşayan Okul modeli olarak tasaladık.

BE MORE çocukları,

 • Çevrelerini, şehirlerini, ülkelerini iyi anlayan,
 • Küresel sorunları anlamlandırabilen,
 • Farklılıkların zenginlik olduğunu kavrayabilen birer dünya vatandaşı olarak yaşama hazırlanırlar.