Proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın  İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme başlığı ile ilgili çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Böylece çocukların, erken yaştan itibaren farklı üretkenlik alanları yaratabilmesini, daha fazla kişisel gelişim odaklı iş fırsatları üretebilmelerini desteklemektedir. 21. Yüzyıl Becerileri arasından özellikle girişimciliği destekleyecek çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Böylece çocukların, erken yaştan itibaren girişimcilik nedir, marka nedir, nasıl oluşturulur başlıkları üzerine odaklanacaktır.